KAMERAOVERVÅKING
ALARMSYSTEM MED STYRING OG BILDE
ALARMSYSTEM MED STYRING
TRÅDLØS OG KABELTILKOBLET ALARM
ALARMSYSTEM HJEM OG HYTTER
GSM ALARMKAMERA
GSM DØR OG PORTSTYRING
Email til Fino Trading
Førsteside
EasyController
Beste fra to verdener, trådløse detektor innganger og
kabeltilkoblede inn- og utganger.
Push&Go programmering av telefonnumre,hold
"Learn" knappen nede mens du ringer til EasyController,
da blir innringers telefonnummer lagret apparatminne.
EasyController har:
- 8 trådløse detektor innganger
- 4 kabeltilkoblede innganger
- 1 releutgang for alarmsirene/lys etc..
- 4 eksterne releutganger (RU-04 releblokk)
- trådløs fjernkontroll for styring av alarm av/på
- alarm kan varsle opp tl 50 telefoner med SMS

EasyController kan utvides med utallige kabeltilkoblede detektorer og opptil 46 stk.
trådløse detektorer. RU-04 releblokk 10A/230V har snapskinne montasje f.eks. til
sikringsskap.
EasyController grunnpakke inneholder følgende:
- Celotron GSM 900/1800 GPRS teknikk
- Metalkapsling, back-up batteri og strømforsyning
- 1 stk. trådløs bevegelsesdetektor
- 1 stk. trådløs fjernstyringsenhett, alarm av/på
- 1 stk. sirene/strobolys
- 1 stk. temperaturføler og temperatur reguleringsautomatikk
- 6 stk. ledige trådløse detektorinnganger
- 4 stk. ledige kabeltilkoblede detektor/måleinnganger
Alle 4 releer kan styres med SMS
Rele 4 har temperatur regulerings funksjon, nøyaktighet + - 1 grader
Rele 1 har GSM Gate funksjon, styring av elektrisk lås/garasjeport etc..