Email til Fino Trading
Førsteside
NIVÅKONTROLL AVFALLSKOMPRIMATORER
NIVÅKONTROLL AVFALLSKOMPRIMATORER
NIVÅKONTROLL AVFALLSKOMPRIMATORER
Bastukulturen har långa
traditioner i Finland


Idag känner finländarna sin bastu och de krav
den ställer mycket väl. När bastuns
utrustningsnivå utvecklas kan det ändå
uppstå överraskande problem som kräver
hjälp av en expert. Sådan experthjälp får du
från din Narvi®-försäljare. Vid behov kan du
ställa dina frågor direkt till vår fabrik. Våra
experter hjälper gärna till vid alla frågor som
gäller de högklassiga Narvi®-produkterna och
deras användning.

Narvi®-produkterna planeras och tillverkas i
Finland. Narvi för med sina produkter
finländsk bastukultur till andra delar av
världen.

Ett pålitligt varumärke

Narvi® är ett varumärke som folk känner och som de under årens
lopp har lärt sig att lita på. Till Narvi®-produktfamiljen hör förutom
bastuprodukter också ett täckande sortiment av rökugnar och
spiskaminer. De kontinuerligt värmealstrande Narvi®-bastuugnarna
är ändå vårt mest kända ”flaggskepp”. Flera årtionden av erfarenhet
inom bastuugnstillverkning har gjort oss på Narvi experter på
finländskt bastubadande.

Miljövänligare Narvi® Greenline

Vi studerade tillsammans med experter träets förbränning och den
värme som den alstrar för att få en större verkningsgrad. Med hjälp
av formgivning och tekniska lösningar fick vi vedförbrukningen och
utsläppen att minska märkbart. Sålunda är Narvi®
Greenline-bastuugnar mer miljövänliga än tidigare.