NIVÅKONTROLL AVFALLSKOMPRIMATORER
GSM STYREENHET
GSM PORTTELEFON MED STYRING
ADGANGSKONTROL ADGANGSSTYRING
Email til Fino Trading
Førsteside
T2-C er en GSM- måle og beregningsenhet som kan installeres til alle typer
hydrauliske avfallskomprimatorer uansett fabrikat.
T2-C overvåker fyllingsgraden i komprimator kontinuerlig og sender tekstmelding ved
oppnåd alarmgrense.

T2-C måler hydraulikktrykk og pressetid og beregner gjennomsnittverdien for 10 siste
pressefaser. Derfor T2-C kan brukes også gamle typer komprimatorer hvor pressetrykk
er konstant.

Flere T2-C enheter kan kobles til felles database som viser aller fyllingsgrader i realtid.
(database funksjon er tilleggstjeneste med månedlig leie)
VARSEL (ALARM) SYSTEM FOR AVFALLSKOMPRIMATORER
- DEN SMARTESTE NIVÅALARMSYSTEM FOR AVFALLSKOMPRIMATORER
- SPARER 50% PÅ TRANSPORTKOSTNADER, MILJØ OG RESURSER
- ALRMGRENSE SETTES I PROSENT (0-100%) MED MOBILTELEFON (SMS)
- AKTUELL FYLLINGSGRAD KAN SPØRRES MED TEKSTMELDING (SMS)
- ALARM KAN BLI SENDT OPPTIL 5 MOBILTELEFONER