NIVÅKONTROLL AVFALLSKOMPRIMATORER
GSM STYREENHET
GSM PORTTELEFON MED STYRING
ADGANGSKONTROL ADGANGSSTYRING
Email til Fino Trading
Førsteside
T8-D
v 3.0
Tolotech T8-D er komplett system for total adgangskontroll.

En T8-D enhet kan styre opptil to adgangsenheter f.eks. kjøreport for biltrafikk
og rotasjonsgrind/dør for personaltrafikk. Kjøreport styres med mobil/analog
telefon og rotasjonsgrind/dør styres med kodetastatur/rf-leser.

T8-D enhet administreres via Tolonet database som er tilgjengelig via internett.
Hver kunde får tildelt egen database som er tilgjengelig med brukernavn og
passord

For å få tildelt adgang må hver bruker registreres med navn, telefonnummer
eller pin-kode, adgangsperiode og adgangstid per døgn.

Hver passering blir loggført med navn, telefonnummer / pin-kode, dato og tid.
Logg blir lagret til Tolonet database og kan avleses via internett.

T8-D kan håndtere ubegrenset antall bruke.

Tolonet database kan håndtere ubegrenset antall T8-D enheter.

Betjening av bommer, porter og dører med telefon er gratis uten telleskritt.
Main menu
Gate menu
Users menu
Logg
T8 Teknisk data:
Driftsspenning 12 VDC 1,2 A
Driftstemperatur -20 -- +50 gr. C
Mål 100 x 70 x 23 mm.
Vekt 200 g.
Maks. belastning releutgang 24V 500 mA
Tilkobling:
1. +12 VDC
2. GND
3. Rele Com
4. Rele NO
5. Viegand 0
6. Viegand 1
7. Output GSM
8. Output LED
9. Output Pin/Tag
10. Serial in
Tolonet administrasjon menyer.