Email til Fino Trading
Førsteside
Oson er den mest kraftig "reingjøringsmidler" som vi kjenner og kan håndtere.
Oson (O
3) er oksygen i aktiv form og har kun en hovedoppgave, rensing.
Spalting av oksygenmolekyl (O2) danner (O3, oksygenmolekyl med 3 atomer),
O3 vil alltid gå tilbake til sin opprinnelig form etter oppfylt renseprosess.

Riktig bruk og mengder er oson harmløs for mennesker, dyr og planter.
Oson har ingen forebyggende effekt, problemkilde bør alltid elimineres eller
oson bør tilsettes jevnlig tilstrekkelig mengde for å eliminere problemene.

Ulike bakterier, lukter, gasser, sopper og viruser er øresmå partikler, alle disse
kan fjernes med oson, osonmolekyler angriper disse og ødelegger partiklenes
cellestruktur. Ingen bakterie eller virus kan bli resistent mot oson.
Modell 2 og Modell 4 for sporadisk eller jevnlig luktfjerning.
Anvendelses områder: biler, båter, campingvogner, hotellrom, venterom,
røykerom, lagerrom etc..
MODELL 2
MODELL 4
Modell 8 Pro, 16 Pro og 32 Pro for yrkesrelatert saneering for firmaer og
entreprenører.
Anvendelses områder: lukt (fuktighet, brann etc..), bakterie og sopp saneering
av eiendommer, industri lokaler etc..
Modell 8 Avfall
Anvendelses områder: Modell 8 Avfall er spesialmodell for fastmontering på
avfallskomprimatorer for fjerning av lukt og insektproblemer.
Uansett luktproblemer, det finnes alltid en løsning.
BonAir