Email til Fino Trading
Førsteside
Elektronisk vannbehandling med
CalKiller 3500 og 8000

CalKiller endrer kalkpartiklenes sammensetning, modifiserte
kalkpartikler festerseg ikke innsiden av vannrør, varmtvannstankker,
vannkraner og dusjhoder.
Gamle avleiringer løses opp og rørsystemet for tilbake sin opprinnelig
kapasitet. Varmekolber uten avleiring sparer energi og levetiden øker.
Vannkraner og dusjhoder holdes reine, disse kan være potensielle
bakteriesamlere.

CalKiller er meget lett å installere. Spolekablene kveiles utvendig rundt vannrøret,
elektronikk enhet festes på vegg og medlevert strømadapter plugges til stikkontakt.
CalKiller kan installeres både horisontale- og vertikale rør.
CalKiller kan installeres alle typer rør som kobber-, plast- og stålrør

Noen av fordelene med elektronisk vannbehandling:
Teknisk data:
Maks. vannmengde
Maks. rørdiameter
Maks. vanntemperatur
Driftsspenning
Strømforbruk
Spolekabler

CalKiller er CE- godkjent
CalKiller 3500
3500 liter i timen
35 mm
95 grader
230V/12 VDC
1 Watt
2 x 2 meter
CalKiller brukes bl.a. av privat husholdning, kommunalt som syke- og gamlehjem, skoler,
gartnere og industri.

CalKiller enhetene har 5 års garanti og 1 års returgaranti.
CalKiller 8000
CalKiller 3500
- Bedre smak og kvalitet i vannet
- Vaskemaskiner etc.. holdes reine
- Ingen kalk og slimbelegg på dusjhoder og

--
vannkraner, bakterierfaren minker
- Bedre funksjon på blandere og termostater
- Kalkpartiklene fjerner gammel belegg som

--
gir økt vannmengde og trykk
- Ingen belegg på varmtvannstanker
- Rein varmtvannstank og varmekolbe

--
sparer energi
- Kalkrester på fliser og baderomsmøbler

--
kan fjernes uten sterke vaskemidler
- Mindre vedlikehold på armaturer
CalKiller 8000
8000 liter i timen
80 mm
95 grader
230V/12 VDC
5 Watt
5 x 5 meter