NIVÅKONTROLL AVFALLSKOMPRIMATORER
NIVÅKONTROLL AVFALLSKOMPRIMATORER
NIVÅKONTROLL AVFALLSKOMPRIMATORER
Email til Fino Trading
Førsteside
Standardmål
Skorstein
Ytre kappe er laget av galvanisert stålplate.
Røykrør er laget av 1,5 mm aluminiumsbelagt
stålplate. Isolasjon er steinull nettingmatter.

Ytre kappe går over reinkragens vertikaledel som
garanterer at konstruksjon blir vanntett.
Skorstein har finsk typegodkjenning no. 620/79.
Ildsteden største effekt kan være 30 kW.
Skorstein skal kun brukes sammen med vedfyring.


OBS. Isolert del av skorstein skal være minimum
30 cm undersiden av tak/mellomtak.
Mål for isolert del av skorstein er 33x33 cm.

Installasjonsveiledning følger med skorstein
1
2
3
A mål (cm)
B mål (cm)
48
80
70
80
88
80
For at reinkrage skal passe til aktuell tak,
bør takvinkel (x cm)angis ved bestilling.
For målsetting av riktig takvinkel kan skisse
ved siden benyttes.
Skorstein utover standardmål kan spesialbestilles
Pris fra kr. 4 200,- inkl. mva